Påminnelse om föredrag under våren

FÖREDRAG PÅ RESTAURANG  5th FLOOR 

DEN 12 MARS 2019, start kl 18.00. OM JAG DÖR PÅ CYPERN

En diskussion  om vad som händer när olycksfall eller sjukdom förändrar livet. Vilken hjälp kan man få från olika enheter som begravningsbyrå, ambassad, försäkringsbolag och kyrkan. Se separat inbjudan med anmälningsblankett, kostnad 5€, mingel med ett glas vin efter mötet ingår.

19 mars

Med Consafe Offshore på Falklandsöarna 1983" Lars Brödje, start kl 18.00

Lars Brödje talar om ett uppdrag i samband med kriget om Falklandsöarna 1982 mellan Argentina
och England. I samband med kriget skickades stora mängder militär personal från England till
Falklandsöarna. MoD (Ministry of Defence) kontaktade då Consafe Offshore, som bl.a. tillhandahöll
flytande hotell, för att ordna förläggning för drygt 2000 personer från Royal Air Force och Royal
Engineers.
Tillsammans med en kollega ansvarade Lars för genomförandet, inklusive transporter, förankring
och konstruktionen av en 120 meter lång bro.

26 mars 

Lita inte på media - erfarenheter av arbete i media, "med media och mot media” Carl-Erland Schöder, start kl 18.00

Efter sitt kåseri om media i höstas så ville många medlemmar I Svip höra mer av Karl-Erlands
erfarenhet av media.
Därför kommer här en "uppdaterad" version, av höstens kåseri med titeln ”Lita inte på media -
erfarenheter av arbete i media, med media och mot media",
Han har bytt ut en del av innehållet och kompletterat med aktuella exempel.

 

I April, tid och plats meddelas senare

2 april Visby på 1230-1350 talet en av Europas rikaste städer. Anette Stjernström

9 april  Återblick från 50 år i svenska näringslivet. Calle Ridderstråhle  

16 april En översikt av tusen år av Medelhavshistoria. Sune Olsson   

7 maj År som har betytt mycket...  Karl-Frode Hilton

 

8 Mar 2019

Go back to top