FÖREDRAG HANTERING AV VIDSKEPELSE I KRISTENDOM OCH ISLAM Hotell ANEMI 11 APRIL KL 18.00

Föredrag Sune Olsson lämnar sin syn på detta ämne.

Ingen föranmälan. Pris €5 inklusive snacks och ett glas vin.

3 Apr 2017

Go back to top