Europeisk e-juridikportal

I e-juridikportalen vill vi samla relevant rättsinformation på ett och samma ställe

I ett första steg informerar vi här på 23 språk om de olika rättssystemen och förbättrar dina möjligheter till rättslig prövning i EU.

se vidare 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv

28 Sep 2015

Go back to top