Europaparlamentets resolution av den 13 november 2014 om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP))

13 november 2014, antog Europaparlamentet en mycket viktig resolution som fördömer med etertryck Turkiets olagliga och provokativa handlingar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon och uppmanar Turkiet att respektera rättstatsprincipen och Republiken Cyperns suveränitet.

Resolutionen på svenska samt ett faktablad på engelska från den cypriotiska press- och informationsbyrån, PIO bilägges.

 europaparlamentets-resolution-av-den-13-november-2014-om-turkiskt-agerande-som-s

factsheet-political-21st-issue-2014.pdf

23 Nov 2014

Go back to top