EU-kommissionen ser risker i återvinningen av Cyperns Ekonomi

 

EU-kommissionen sade att Cypern ekonomi fortsätter att möta utmaningar efter att ha avslutat sitt anpassningsprogram som hjälpte till att stabilisera banksektorn och konsolidera budgeten, två symptom på den kris som tvingade landet till en räddningsaktion  2013. 

Läs mer ...

7 Apr 2016

Go back to top