Dagordning SviP årsmöte 21 oktober

 

SviP, föreningen Svenskar i Pafosområdet


DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE 


PLATS: HOTELL ANEMI, PAFOS


TID: Fredagen den 21 oktober 2016 klockan 17.00


KALLADE: Alla betalande medlemmar i föreningen

 

1 Öppnande av mötet och välkomstanförande av föreningens ordförande

2 Val av ordförande och sekreterare till årsmötet

3 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

4 Fastställande av röstlängd

5 Fråga om mötets behöriga utlysande. Inbjudan har skickats med e-mail samt finns på förenings hemsida svipafos.com

6 Fastställande av dagordning

7 Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen och årsredovisning samt granskningen av räkenskaperna

8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9 Fastställande av medlemsavgift

10 Fastställande av nästa års budget och verksamhetsplan.

11 Val av styrelse. Valberedningen presenterar sitt förslag.

12 Val av valberedning

13 Val av revisor

14 Övriga frågor

15 Mötets avslutande


SviPs Verksamhets- och Årsberättelse samt aktuellt medlemsregiser finns inlagt på Hemsidan under fliken Föreningen.

 

 

22 sep 2016

Vi finns på facebook

Skandinaviska kyrkan i Ayia Napas hemsida

 

 

Vädret Pafos

site search by freefind advanced

Välkommen till föreningen SviPs hemsida 

Obs! för att anpassa Hemsidans bild till din skärm, tryck Ctr +/-

Bilder i reportage etc kan förstoras genom att klicka på bilden

Bilagda dokuments öppnande i olika sidor, hanteras genom att klicka på aktuell fil och sedan välja läsa on-line eller spara, för att sedan öppna.

Under rubriken Hem finner du mer om föreningen bl a dess syfte och målsättning. 

Annonsörer

Cyprus Living and West Coast Property Sales and Rentals är auktoriserade fastighetsmäklare på Cypern med inriktning på den skandinaviska marknaden. Vi marknadsför, hyr ut och säljer bostäder på Cypern. Vi har specialiserat oss på begagnade fastigheter som har lagfart, Title Deeds, viktigt här på Cypern. Du kan tryggt köpa från oss. Vi sätter kunden i centrum och ger exempelvis alltid våra kunder fullt stöd och support under hela inflyttningsfasen. Besök gärna vår hemsida för kontakt och vidare information om vårt utbud mm.

PEACEFUL TOUCH

Erbjuder Svip medlemmar även under år 2020 20% rabatt på sina behandlingar.

 

Tsangarides Winery