Cyprus Road Tax

Äger du bil på Cypern är det tid för inbetalning av vägskatt "Road Tax" betalning kan ske med fördel över internet via JCCSMART.COM eller via vissa Cypriotiska banker. Betalning kan göras mellan 7 januari - 9 februari 2015, därefter tillkommer straffavgift. Vanligen ges en tidsfrist på en månad. En förutsättning för att kunna betala skatten är att bilen är försäkrad och besiktigad "MOT" som ska göras vart annat år och att bilförsäkringen är betald.

Vid betalning via JCCSMART.COM ska du ange ditt ägarnummer (referensnr) 3 siffror, ett nummer som är samma, så länge du äger bilen, vid byte av bil får du ett nytt nummer. Numret har ingen koppling till svenskt passnummer. Ring +357 22 80 70 00 eller maila roadtransport@rtd.mcw.gov.cy så får du hjälp med ditt ägarnummer. I vårt fall var det de tre sista siffrorna i vårt cypriotiska skattenummer.

Maina

 

 

 

11 Jan 2016

Go back to top