Cyperns Ambassad i Sverige, aktuell rapport

bifogar de  senaste nyhetsbreven om den politiska och ekonomiska utvecklingen i Cypern, utgivna av den statliga cypriotiska press- och informationsbyrån PIO.

I brevet om den politiska utvecklingen kan ni läsa om den grekcypriotiska avsiktsförklaringen att återuppta deltagandet i de FN-ledda förhandlingarna med den turkcypriotiska sidan om Cyperns återförening . Detta efter att den särskilda rådgivaren till FN:s General Sekreterare, Espen Barth Eide, informerade Cyperns President Anastasiades att Turkiet inte kommer att förlänga sitt illegala NAVTEX.

I brevet om den ekonomiska utvecklingen kan ni läsa om bortagandet av de sista kvarvarande kapitalkontrollerna liksom en del andra åtgärder som Cyperns regering har vidtagit  för att återskapa förtroendet för det finansiella systemet, få fart på ekonomin och tillväxten, samt skapa nya arbetstillfällen.

 

 factsheet_political-32015low.pdf

 factsheet_economy-2-15low.pdf

10 Apr 2015

Go back to top