Clary Erlandson

Göteborg 2022-03-10


Vi har återigen den sorgliga uppgiften att meddela att en av våra allra bästa vänner, Clary Erlandson, har lämnat oss. Den 2 mars fick vi genom en av sönerna veta att Clary efter en lång tids sjukdom somnat in. Hon blev sjuk på Cypern och låg länge på sjukhuset där. Till slut fick hon komma hem till Strängnäs där hon efter en tid avled.

 

Att mista först Lars och sedan efter några månader också Clary känns tungt. Vi lärde känna Clary och Lars på Cypern och har sedan dess haft många gemensamma upplevelser både där och på alla våra resor över världen; men också i Sverige - på Fåglarö, i Strängnäs och i Göteborg. På våra resor hade vi god nytta av Clarys språkkunskaper.

 

Clary var en person med många kulturella intressen. Tillsammans gick vi på konserter och teater, lyssnade på opera, besökte museer och gick kulturvandringar, som Clary planerat. Clary höll i biblioteket för svenskarna på Cypern. Hon var också en hängiven golf- och bridgespelare. Clary var alltid en glad, positiv och stark person trots sina långvariga hjärtproblem.


Vi sörjer en kär och mycket god vän.
Evert och Anita Lindholm

13 Mar 2022

Go back to top