Boulen är populär bland SviPare

Boule inresset är högt och spelandet utvecklas, 
Anemi hotell har tillsammans med Svip beslutat utöka möjligheten till att fler skall kunna spela boule. Därför kommer man under april månad utöka antalet banor till totalt 5 st med att anlägga 2 nya banor där lekplatsen står idag. 
Så alla boule spelare, stå ut med att det ibland blir lite trångt på banorna, vi ser ”ljuset i tunneln”.
Mvh Boule teamet 
23 Mar 2018

Go back to top