Bilutflykt 15 november 2015

Vi hade tänkt oss att ordna en bilutflykt med frågesport. Det preliminära upplägget är följande:

  • Vi samlas vid någon restaurang i Paphos närhet.

  • Därefter åker vi i våra bilar en tur på ca 10-12 mil ca: 2timmar.

  • Utefter vägsträckan kommer det att finnas stationer med frågor, som har försetts med 3-4 svarsalternativ.

  • I bilen kan det finnas hur många deltagare som helst.

  • Varje deltagare som fyllt 15 år betalar 2 euro för att täcka kostnaderna för priser.

  • Enbart varje bil räknas i tävlingen (alltså inte varje deltagare).

  • Inga hjälpmedel får användas (mobiler, i-paddar etc.).

  • I huvudsak hade tänkt oss att ha frågor om Cypern.

  • Vi lika rätt vinner den som kommer närmast en idealtid (fastställs hemligt av tävlingsledningen).

  • Det hela avlutas vid samma restaurang där vi startade och där äter vi en gemensam lunch.

Vi tror att många skulle tycka att ovanstående arrangemang skulle vara trevligt, men det kräver en del arbete från vår sida och vi vore därför tacksamma om ni kunde skicka in en förhandsanmälan, så vi kan se om det är mödan värt.

Hälsar

Aktivitetskommittén

Eva o Berit

Med Aina O Bengt

P.S. Skicka förhandsinformationen till

ab.osswald@gmail.com 

12 Oct 2015

Go back to top