BBQ lunch samarrangemang SviP - Aki Golf Secret Valley Golf Club 15 mars kl 14.00 2017

 

Alla icke golfare och golfare bjuds in till Secret Valley Golfklubb till en gemensam måltid, onsdag den 15 mars kl 14.00.

En lätt meze, dessert, vin och kaffe för 20 €.

Måltiden föregås av en golftävling, till maten prisutdelning och lotteri på bordsplaceringsnummer.

 

Anmäl dig på nedanstående formulär senast lördag den 11 mars 2017.

 

Välkomna

Svip och Aki Golf

 

8 Mar 2017

Go back to top