Årsmöte kommentarer

Vänner!

Årsmötet för vänskapsföreningen SVIP på hotell Anemi den 27 oktober kom
att bli en välbesökt tillställning med glada människor som intog sina platser vid
borden. Det hela började med föredragning och följdes av subventionerad mat
och dryck till de fysiskt närvarande gästerna. Med på mötet fanns också några
länkade och engagerade medlemmar som oturligt nog hade besvär med
uppkopplingen och det mottagna ljudet. SVIP kommer hädanefter att försöka
åtgärda ljudet till de länkade med en bättre mikrofon som kan uppta ljud från
mitten av en salong.

Organisationsfrågor togs upp såsom en övergång till Facebook och skulle
därmed lämna SVIPS egen hemsida. Men också till en något enklare variant
helt utan hemsida där all kommunikation skulle ske via WhatsApp. Ingendera
av dessa förslag antogs av de närvarande.

Förslag om subventionerade anslag till språkundervisning i engelska alternativt
grekiska togs upp. Styrelsen kom att beslutat att länka vidare till en språklärare
i grekiska på SVIPS:s hemsida då det ansågs vara det mest relevanta språket.
Kostnaden kommer deltagarna att själva få stå för. Mötet avslutades i god
ordning.

Nästa möte med alla ni medlemmar kommer att innebära en ”Nystart för SVIP”
och kommer att ske då Corona 19 lugnat ner sig eller dragit över.
Förhoppningsvis redan till våren 2021. En punkt på programmet kommer att
handla om medlemmarnas önskemål och synpunkter på verksamheten. Men
alla medlemmar kan redan nu komma med förslag på aktiviteter. Förslagen
sänds lämpligast till SVIP [javascript protected email address] något som uppskattas och som
kommer att redovisas vid mötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

30 Oct 2020

Go back to top