KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE ÅR 2019

SviP (Svenskar i Pafosområdet)

Ordinarie årsmöte hålls kl 17.00 fredag den 18 oktober 2019 på Anemi Hotell. Röstberättigade är alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/19. Buffén startar med registrering kl 18.30, även icke medlemmar är välkomna.

Anmäl snarast på bifogade blankett till www.svipafos.com, vilka som kommer och om du /ni vill deltaga både på årsmötet och buffén eller enbart vill deltaga på årsmötet eller buffén, sista anmälningsdag måndag den 14 oktober 2018.

Buffén är subventionerad till alla betalande medlemmar. Ett glas vin, vatten eller öl samt buffé kostnad 15 €. För övriga gäster är priset 25 €.

Som brukligt har vi en burk för insamling av kopparpengar, där är även större pengar välkomna. Hela summan i år går till en verksamhet som helt lever på privata bidrag och hjälper cancersjuka i Pafos området.

Verksamhets- och räkenskapsberättelse finns nu att läsa under rubriken ”Föreningen” på vår hemsida Svipafos .com.

Dagordning och anmälningsblankett bifogas. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Maina, Annika, Kiki, Linda och Stig

arsmote-dagordning-2019.pdf

 

15 Sep 2019

Go back to top