Årsmöte

SviP (Svenskar i Pafosområdet)

 KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE ÅR 2018

Ordinarie årsmöte hålls kl 17.00   fredag den 19 oktober 2018 på Anemi Hotell. Röstberättigade är alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/18. Buffén startar med registrering kl 18.30,  även icke medlemmar är välkomna.

Anmäl  snarast på bifogade blankett till www.svipafos.com, vilka som kommer och om du /ni vill deltaga både på årsmötet och buffén eller enbart vill deltaga på årsmötet eller buffén, sista anmälningsdag måndag den 15 oktober 2018.

 Buffén är delvis subventionerad till alla betalande medlemmar. Ett glas vin, vatten eller öl samt buffé kostnad 15 €. För övriga gäster är priset 25 €.

Som brukligt har vi en burk för insamling av kopparpengar, där är även större pengar välkomna. Hela summan går till Fritidsgården, en hjälporganisation som tar hand om barn mellan 6-12 år där ingen vuxen finns hemma efter skolans slut. Barnen får mat och skolkläder samt skolmateriel om  behov finns. Organisationen har egna lokaler. Verksamheten är öppet dygnet runt. Vi  hoppas att årsmötet även detta år beviljar en gåva på 1200 €, samma belopp som föregående jul.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Maina, Annika, Kiki, och Millan

 

 

20 Sep 2018

Go back to top