Arbetslösheten minskade under april på Cypern

 

Cypern registrerade den största minskningen av arbetslösheten ihela EU i april 2016 från 15,7% till 11,6% jämfört med ett år sedan. 

Läs mer ...

31 May 2016

Go back to top