Aktuellt info om Cypernproblemet 29 april Neapolis University

Pafos Rotary club bjuder in till en informationsträff rörande positiva framsteg i Cypernfrågan med hjälp av svenskt iniativtagande. Svenska Ambassadören är huvudtalare. Välkomna till Neapolis University kl 19.00. Föranmälan önskas till Julia@rautenschlein.com.I övrigt se bilagda dokument.

 invitation-29-4-14-eng.pdf

23 Apr 2014

Go back to top