Mini Golf

mini-minigolf.jpg

Vi avser att ordna Mini-golf några ggr på våren och hösten om intresse föreligger.

Arrangeras löpande vid passande tillfällen.

Vidare information kommer.

Intressanmälan göres till hemsidan ange Mini-golf som Ämne.(Leave empty)

Go back to top