Levnadsintyg

Lärde mig häromdagen att om man har svenskt bankkonto och BankId-appen så är levnadsintyg fr o m nu helt elektroniska. Inga myndighetsbesök, inga stämplar e dyl. något mer. Man går bara in på Pensionsmyndighetens hemsid och bläddrar sig fram till utlandsboende så finns där ett levnadsintyg att fylla. Och när du har sänt in detta så delger Pensionsmyndigheten detta till de nedan listade pensionsutbetalarna elektroniskt. 


Följande bolag är anslutna: 
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 
AI Pension, Försäkringsförening 
Alecta Pensionsförsäkring 
Collectum AB 
Folksam Service AB 
Folksam Ömsesidig Livförsäkring 
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, Ömsesidig 
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Publ) 
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt 
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (Publ) 
PP Pension Försäkringsförening 
Skandikon Administration Aktiebolag 
SPP Pension & Försäkring AB (Publ) 
Statens Tjänstepensionsverk 
Med vänlig hälsning 
Tove Engvall 

Pensionsmyndigheten 
839 77 Östersund 

Telefon 0771- 776 776 
www.pensionsmyndigheten.se
Go back to top