Data/internet

mini-internet.jpg

 

Intressegrupp Data/Internet

Syftet är i huvudsak att dela erfarenheter och tillföra kunskaper som kan vara praktiskt användbara för en hemma-användare på Cypern.

Asvarig Hans Wigforss.

Arrangeras löpande med olika teman vid passande tillfällen.

Information om aktuella tillfällen kommer.

Intresseanmälan och förslag till teman emottages med tacksamhet. Använd gärna nedanstående elektroniska formulär eller E-mail svipafos@gmail.com. Ange Ämne "Data".(Lämna tom)

 

Go back to top