Bowling

Vi avser att ordna bowlingkvällar några ggr höst och vårom intresse föreligger.

Arrangeras löpande vid passande tillfällen.

Vidare information kommer.

Intressanmälan göres på nedanstående formulär, ange Bowling som Ämne.(Lämna tom)

Go back to top