Bokbyten/kaffetraffar

 
Bokbyten och kaffeträffar har samordnats till ett tillfälle tisdagar på Hotell Anemi kl 16.00-18.00. Numera kan talböcker och DVD-filmer även bytas. Gunbritt Mill hälsar alla varmt välkomna.
Millan